กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ164,166.8162,000.01.3 %8,331.32,719.667.4 %
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบุรี2,800.8706.674.8 %511.0402.521.2 %
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่8,817.47,480.215.2 %3,107.1791.574.5 %
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำปาง3,267.41,458.055.4 %1,070.4334.968.7 %
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน8,164.95,795.029.0 %3,522.5422.788.0 %
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี29,374.727,960.04.8 %1,530.61,247.118.5 %
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก3,991.31,758.056.0 %1,148.5121.289.4 %
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพิษณุโลก2,937.63,819.0-30.0 %860.3470.345.3 %
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร3,091.43,275.2-5.9 %813.7545.832.9 %
นิคมสร้างตนเองกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี3,110.12,520.519.0 %778.6428.644.9 %
นิคมสร้างตนเองกิ่วลม จังหวัดลำปาง3,030.63,111.2-2.7 %8,159.4813.290.0 %
นิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์2,788.81,158.058.5 %493.5283.642.5 %
นิคมสร้างตนเองขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,911.43,475.711.1 %802.3128.983.9 %
นิคมสร้างตนเองควนขนุน จังหวัดพัทลุง3,079.75,301.0-72.1 %379.1296.421.8 %
นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี2,869.13,321.5-15.8 %530.5982.2-85.2 %
นิคมสร้างตนเองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์5,342.42,964.044.5 %768.8634.417.5 %
นิคมสร้างตนเองจังหวัดลพบุรี2,847.63,513.0-23.4 %735.1752.1-2.3 %
นิคมสร้างตนเองท้ายเหมือง จังหวัดพังงา4,057.93,730.98.1 %749.8497.833.6 %
นิคมสร้างตนเองทุ่งสาน จังหวัดพิษณุโลก3,243.55,692.5-75.5 %1,332.8571.857.1 %
นิคมสร้างตนเองธารโต จังหวัดยะลา3,338.11,983.040.6 %600.80.00.0 %
นิคมร้างตนเองบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์11,941.71,103.090.8 %1,379.6735.546.7 %
นิคมสร้างตนเองปราสาท จังหวัดสุรินทร์3,628.33,618.00.3 %818.0884.5-8.1 %
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดสตูล7,890.44,215.046.6 %865.7919.0-6.2 %
นิคมสร้างตนเองลำน้ำอูน จังหวัดสกลนคร1,006.61,552.0-54.2 %769.2281.663.4 %
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา3,375.74,879.0-44.5 %771.91,152.5-49.3 %
นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ 3,033.03,052.0-0.6 %747.0444.540.5 %
นิคมสร้างตนเองเลี้ยงไหมจังหวัดสุรินทร์ ในพระบรมราชานุเคราะห์10,467.00.00.0 %818.2820.0-0.2 %
นิคมสร้างตนเองศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส2,614.92,075.020.6 %502.1380.024.3 %
นิคมสร้างตนเองสุคิริน จังหวัดนราธิวาส3,574.31,760.050.8 %1,108.1800.027.8 %
นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส จังหวัดสระแก้ว3,589.62,010.044.0 %843.5183.678.2 %
นิคมสร้างตนเองคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร3,221.71,749.245.7 %511.4561.1-9.7 %
นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ จังหวัดอุดรธานี3,201.63,635.0-13.5 %801.81,216.3-51.7 %
นิคมสร้างตนเองพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี2,641.980.097.0 %441.4769.5-74.3 %
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,338.51,352.068.8 %1,825.51,320.027.7 %
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี0.016,714.00.0 %0.051.40.0 %
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก 12,909.46,345.050.8 %1,913.6312.283.7 %
นิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกำแพงเพชร3,162.42,526.020.1 %757.6448.440.8 %
นิคมสร้างตนเองโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 2,779.81,445.048.0 %582.2399.331.4 %
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแพร่4,268.22,136.050.0 %632.9323.448.9 %
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย6,059.46,562.8-8.3 %2,201.82,013.18.6 %
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง 14,469.08,912.038.4 %1,652.0640.161.3 %
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา 16,104.912,857.920.2 %3,333.1667.680.0 %
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน4,120.84,662.4-13.1 %1,272.3376.170.4 %
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช15,048.410,456.530.5 %3,003.2360.988.0 %
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง 18,268.1140,340.0-668.2 %2,701.1558.079.3 %
นิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี3,183.03,273.0-2.8 %732.4161.278.0 %
นิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล จังหวัดเชียงใหม่4,125.6900.878.2 %1,188.4634.446.6 %
นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง2,969.83,396.0-14.4 %597.5489.218.1 %
นิคมสร้างตนเองตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์3,779.61,753.053.6 %868.092.289.4 %
นิคมสร้างตนเองเทพา จังหวัดสงขลา3,469.69,710.7-179.9 %953.6506.846.9 %
นิคมสร้างตนเองเบตง จังหวัดยะลา2,814.4312.288.9 %914.4900.71.5 %
นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ จังหวัดสงขลา3,357.83,864.2-15.1 %707.8666.35.9 %
นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี6,558.03,848.041.3 %673.1814.1-21.0 %
นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี2,944.91,896.035.6 %481.7384.220.2 %
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำพูน2,980.93,153.0-5.8 %582.3281.551.7 %
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกาญจนบุรี3,939.72,582.534.4 %1,161.0438.762.2 %
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบูรณ์3,561.73,596.8-1.0 %914.1294.667.8 %
นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี 3,015.36,894.9-128.7 %631.31,841.2-191.6 %
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา3,392.4717.078.9 %901.8222.675.3 %
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่ 8,873.86,115.931.1 %2,592.5853.967.1 %
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์12,467.616,439.3-31.9 %1,927.3563.770.8 %
นิคมสร้างตนเองลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดราชบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
นิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก0.00.00.0 %0.00.00.0 %
นิคมสร้างตนเองลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี 0.00.00.0 %0.00.00.0 %
นิคมสร้างตนเองพิมาย จังหวัดนครราชสีมา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
นิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น0.00.00.0 %0.00.00.0 %
นิคมสร้างตนเองปากจั่น จังหวัดระนอง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
นิคมสร้างตนเองโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 0.00.00.0 %0.00.00.0 %
รวม 486,914 546,801 -12 % 81,706 38,157 53 %