สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์0.0108,000.00.0 %0.03,502.00.0 %
สป.พม. สสว 20.04,698.00.0 %0.0307.60.0 %
สป.พม. สาขาตึก ซีพี0.012,600.00.0 %0.01,038.80.0 %
รวม 0 0 0 % 0 0 0 %