กรมการข้าว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
กรมการข้าว168,636.690,999.046.0 %6,417.70.00.0 %
รวม 168,637 90,999 46 % 0 0 0 %