กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ424,174.6337,000.0091.3 %5.05,248.36297.5094.3 %5.0
รวม 424,175 37,000 91.28 % 5,248 298 94.33 %