กรมการกงสุล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการกงสุล 161,665.48214,000.00-32.4 %0.06,377.09942.5085.2 %5.0
รวม 161,665 214,000 -32.37 % 6,377 943 85.22 %