กรมบัญชีกลาง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมบัญชีกลาง207,325.23336,000.00-62.1 %0.010,175.99490.9595.2 %5.0
รวม 207,325 336,000 -62.06 % 10,176 491 95.18 %