ราชบัณฑิตยสถาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
ราชบัณฑิตยสถาน80,621.4225,000.0069.0 %5.04,791.87233.7595.1 %5.0
รวม 80,621 25,000 68.99 % 4,792 234 95.12 %