สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ377,302.28309,312.0018.0 %5.07,093.104,279.4039.7 %5.0
รวม 377,302 309,312 18.02 % 7,093 4,279 39.67 %