กรมธนารักษ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมธนารักษ์160,462.69169,120.00-5.4 %0.08,765.86873.8490.0 %5.0
สำนักกษาปณ์51,307.8939,755.0022.5 %5.014,144.62969.8993.1 %5.0
สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน12,135.8138,492.00-217.2 %0.02,823.33242.5391.4 %5.0
สำนักบริหารเงินตรา10,278.246,170.0040.0 %5.03,269.92664.2079.7 %5.0
สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน10,037.0113,000.00-29.5 %0.06,031.91326.8994.6 %5.0
รวม 244,222 266,537 -9.14 % 35,036 3,077 91.22 %