กรมธนารักษ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ค่ามาตรฐาน ค่าจริง
กรมธนารักษ์163,307.8169,120.08,765.9873.8
สำนักกษาปณ์52,217.639,755.014,144.6969.9
สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน53,765.438,492.01,918.5242.5
สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน29,494.513,000.06,031.9326.9
สำนักบริหารเงินตรา10,460.56,170.03,269.9664.2
รวม 0.0 0.0 0.0 0.0