สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 101,958.59119,035.00-16.7 %0.05,829.92915.0684.3 %5.0
รวม 101,959 119,035 -16.75 % 5,830 915 84.30 %