สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา185,315.6163,898.011.6 %8,987.93,705.858.8 %
รวม 185,316 163,898 12 % 8,988 3,706 59 %