กรมสุขภาพจิต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
กรมสุขภาพจิต 99,847.561,918.038.0 %5,689.24,260.225.1 %
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์212,176.1100,753.052.5 %5,095.0805.384.2 %
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์70,047.043,474.537.9 %1,780.61,031.242.1 %
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์120,071.8105,174.012.4 %4,831.2269.194.4 %
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์60,773.654,924.09.6 %2,428.9896.663.1 %
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์17,691.717,514.01.0 %2,924.9210.992.8 %
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา344,116.0269,601.021.7 %4,537.81,285.171.7 %
สถาบันราชานุกูล177,761.671,025.060.0 %2,522.4468.481.4 %
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์171,903.169,169.059.8 %1,959.0752.261.6 %
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์104,326.652,232.049.9 %1,430.0671.653.0 %
โรงพยาบาลศรีธัญญา572,079.5250,705.056.2 %6,251.91,625.374.0 %
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้4,052.50.00.0 %1,027.40.1100.0 %
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์152,737.388,931.041.8 %1,627.0788.051.6 %
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ23,677.18,056.066.0 %1,987.7135.593.2 %
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์76,933.942,186.045.2 %3,473.8678.780.5 %
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์141,742.253,270.062.4 %2,712.61,631.739.8 %
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์160,901.974,828.053.5 %3,825.4364.490.5 %
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์163,901.8101,131.038.3 %6,306.11,020.083.8 %
โรงพยาบาลสวนปรุง269,182.7135,507.349.7 %9,061.61,042.388.5 %
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์279,721.3129,428.053.7 %5,958.01,690.471.6 %
รวม 3,219,593 1,729,827 46 % 75,430 19,627 74 %