กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 143,856.564,662.255.1 %6,596.02,202.966.6 %
รวม 143,857 64,662 55 % 6,596 2,203 67 %