กรมควบคุมโรค
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
กรมควบคุมโรค 0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง14,511.823,544.0-62.2 %3,526.9216.493.9 %
รวม 14,512 23,544 0 % 3,527 216 0 %