กรมการแพทย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการแพทย์ 135,651.5980,184.9040.9 %5.05,908.091,398.0376.3 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ เชียงใหม่138,228.0078,372.0043.3 %5.06,610.672,194.3066.8 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ แม่ฮ่องสอน35,652.8623,862.4833.1 %5.02,633.52663.5074.8 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น89,397.3858,189.0034.9 %5.02,093.36710.3966.1 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี121,750.8128,674.0076.4 %5.01,385.70514.3062.9 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา92,860.4947,640.0048.7 %5.02,710.701,078.1560.2 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี48,736.1125,132.0048.4 %5.02,175.74227.5589.5 %5.0
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี747,261.251,011,000.00-35.3 %0.05,287.253,177.6739.9 %5.0
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่88,220.3195,700.00-8.5 %0.04,186.74253.2594.0 %5.0
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี142,528.44130,240.008.6 %4.03,508.091,074.9269.4 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี127,738.94152,143.00-19.1 %0.01,513.701,290.8114.7 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี146,863.34313,207.00-113.3 %0.02,265.643,451.95-52.4 %0.0
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง131,275.59152,098.00-15.9 %0.02,723.62779.8071.4 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี167,392.8859,317.5964.6 %5.02,666.20594.0577.7 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี149,894.80141,951.005.3 %2.52,734.54933.8065.9 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี125,618.66175,202.00-39.5 %0.04,092.30899.0278.0 %5.0
โรงพยาบาลราชวิถี1,173,146.801,582,925.00-34.9 %0.09,674.241,356.0086.0 %5.0
โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง42,491.3220,244.0052.4 %5.01,665.96188.5088.7 %5.0
โรงพยาบาลเลิดสิน873,469.25821,755.005.9 %2.55,741.281,736.4069.8 %5.0
โรงพยาบาลสงฆ์179,370.94326,412.00-82.0 %0.01,725.001,534.0511.1 %5.0
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี22,992.5818,917.0017.7 %5.01,389.75361.0174.0 %5.0
สถาบันประสาทวิทยา309,503.97512,360.00-65.5 %0.01,977.58514.2574.0 %5.0
สถาบันพยาธิวิทยา56,960.6243,594.0023.5 %5.0425.98130.5069.4 %5.0
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ310,195.56365,091.00-17.7 %0.04,680.691,184.1574.7 %5.0
สถาบันโรคผิวหนัง103,350.68150,732.13-45.8 %0.0510.71590.67-15.7 %0.0
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี3,051,811.50606,749.8880.1 %5.04,397.86732.0283.4 %5.0
รวม 8,612,365 7,021,693 18.47 % 84,685 27,569 67.45 %