กองทัพอากาศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
กองทัพอากาศ5,520,508.00.00.0 %85,588.10.00.0 %
รวม 0 0 0 % 0 0 0 %