สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา182,432.59168,958.007.4 %3.53,280.162,253.0131.3 %5.0
รวม 182,433 168,958 7.39 % 3,280 2,253 31.31 %