สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน0.00.00.0 %0.01,078.00.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20.012,715.00.0 %0.00.00.0 %
เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์0.00.00.0 %0.00.00.0 %
โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
รวม 0 0 0 % 0 0 0 %