สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา83,974.547,000.044.0 %5,229.6497.090.5 %
รวม 83,975 47,000 44 % 5,230 497 90 %