สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี0.092,520.00.0 %0.0670.50.0 %
รวม 0 0 0 % 0 0 0 %