สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ122,275.6173,000.0-41.5 %5,801.8770.986.7 %
รวม 122,276 173,000 -41 % 5,802 771 87 %