กรมศิลปากร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
กรมศิลปากร 102,556.30.00.0 %5,098.30.00.0 %
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มัชฌิมาวาส4,989.9140.097.2 %87.00.00.0 %
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สงขลา2,122.11,920.09.5 %8,694.653.299.4 %
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี7,757.51,027.086.8 %5,359.0113.397.9 %
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน8,809.81,955.877.8 %498.189.482.1 %
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น14,791.611,502.022.2 %3,412.8105.096.9 %
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน14,093.0818.394.2 %938.2149.884.0 %
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง18,564.318,512.00.3 %1,289.4322.975.0 %
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่5,588.94,752.415.0 %167.61.099.4 %
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย16,567.33,687.377.7 %673.2218.567.5 %
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์5,587.8637.088.6 %1,230.154.195.6 %
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร0.00.00.0 %0.00.00.0 %
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระพุทธชินราช0.00.00.0 %0.00.00.0 %
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี10,648.8750.093.0 %537.285.584.1 %
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา7,550.94,960.034.3 %1,295.51.099.9 %
หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช3,003.73,379.1-12.5 %38,723.154.399.9 %
หอสมุดแห่งชาติชลบุรี 6,954.51,162.883.3 %387.03.899.0 %
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา7,427.43,252.056.2 %4,011.6101.797.5 %
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่43,648.611,287.674.1 %600.390.484.9 %
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี2,894.98,480.0-192.9 %23,427.9209.799.1 %
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม4,412.12,856.035.3 %19,178.60.9100.0 %
หอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษก สงขลา 2,884.81,434.050.3 %56,559.336.399.9 %
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี7,865.94,782.039.2 %1,252.464.594.9 %
หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์7,041.51,747.775.2 %696.331.795.4 %
หอเกียรติยศ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 216,720.011,280.0-67.9 %5,319.81.0100.0 %
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี11,016.23,496.768.3 %2,564.742.898.3 %
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตรัง7,822.36,084.522.2 %1,151.81.099.9 %
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สงขลา7,894.03,864.051.1 %659.272.689.0 %
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ยะลา7,134.81,985.072.2 %751.5310.258.7 %
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร อุบลราชธานี5,904.01,551.773.7 %9,459.31.0100.0 %
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พะเยา6,912.20.00.0 %305.078.374.3 %
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป18,326.224,185.0-32.0 %28,822.660.099.8 %
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก15,048.77,965.747.1 %605.2189.068.8 %
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี9,297.01,451.084.4 %243.39.096.3 %
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี10,326.33,672.064.4 %408.0129.668.2 %
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี30,654.39,324.169.6 %952.3610.135.9 %
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง13,432.514,170.4-5.5 %714.3163.077.2 %
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทย สุพรรณบุรี7,710.11,587.979.4 %148.01.099.3 %
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์9,129.33,183.065.1 %285.52.899.0 %
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า7,731.81,344.082.6 %1,252.672.594.2 %
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี10,494.013,812.0-31.6 %443.475.083.1 %
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์21,157.713,612.035.7 %2,602.7164.993.7 %
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา17,595.37,395.758.0 %669.3219.967.1 %
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม13,038.512,597.43.4 %512.384.183.6 %
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี7,442.7790.089.4 %281.1117.858.1 %
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี7,731.9507.093.4 %284.05.898.0 %
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี8,492.01,756.079.3 %221.073.866.6 %
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พาณิชย์นาวี8,581.53,792.055.8 %561.42.899.5 %
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง15,922.926,202.0-64.6 %2,958.5102.696.5 %
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก10,079.82,076.079.4 %856.2196.677.0 %
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร9,249.17,578.018.1 %952.3141.685.1 %
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่13,211.715,040.0-13.8 %2,154.6227.989.4 %
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย9,676.45,180.646.5 %441.51.099.8 %
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง2,043.23,751.0-83.6 %17,096.728.699.8 %
หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ 5,386.33,566.333.8 %18,648.8178.199.0 %
หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์10,611.84,548.257.1 %1,230.264.694.7 %
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา 11,284.61,637.885.5 %367.1106.870.9 %
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล5,805.72,672.054.0 %105.02.897.3 %
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช10,030.97,782.022.4 %827.10.999.9 %
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร9,116.35,168.043.3 %569.30.00.0 %
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง13,066.23,836.270.6 %462.254.088.3 %
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช18,424.541,160.0-123.4 %722.6378.047.7 %
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา7,011.21,090.084.5 %1,146.50.999.9 %
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด8,107.86,228.023.2 %1,987.8218.389.0 %
รวม 624,915 375,966 40 % 278,107 5,978 98 %