กรมการศาสนา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการศาสนา 78,373.47418.0099.5 %5.04,938.821,702.8365.5 %5.0
รวม 78,373 418 99.47 % 4,939 1,703 65.52 %