กรมการศาสนา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการศาสนา 79,763.07418.0099.5 %5.04,938.821,702.8365.5 %5.0
รวม 80,382 418 99.48 % 4,986 1,703 65.85 %