สำนักงานประกันสังคม(สปส.)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประกันสังคม(สปส.)219,837.55223,847.00-1.8 %0.07,993.582,873.2764.1 %5.0
รวม 219,838 223,847 -1.82 % 7,994 2,873 64.06 %