กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน256,460.5899,000.0061.4 %5.06,073.802,542.8758.1 %5.0
รวม 256,461 99,000 61.40 % 6,074 2,543 58.13 %