กรมการจัดหางาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการจัดหางาน320,148.19289,795.599.5 %4.58,190.562,215.3573.0 %5.0
รวม 320,148 289,796 9.48 % 8,191 2,215 72.95 %