สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน147,324.09153,481.00-4.2 %0.06,020.651,237.4579.4 %5.0
รวม 147,324 153,481 -4.18 % 6,021 1,237 79.45 %