สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส.
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานปปส. (ทุ่งสองห้อง)0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงาน ป.ป.ส. (บางรัก)0.00.00.0 %0.00.00.0 %
รวม 0 0 0 % 0 0 0 %