สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 50,492.642,747.415.3 %5,839.32,581.055.8 %
รวม 50,493 42,747 15 % 5,839 2,581 56 %