กรมสอบสวนคดีพิเศษ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 442,604.66270,359.0038.9 %5.08,909.697,509.9015.7 %5.0
รวม 442,605 270,359 38.92 % 8,910 7,510 15.71 %