กรมราชทัณฑ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมราชทัณฑ์ 137,735.56112,298.0018.5 %5.06,580.321,305.8280.2 %5.0
ทสญ.ธนบุรี 26,505.8116,266.0038.6 %5.0545.70657.02-20.4 %0.0
ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ 506,649.16139,074.0072.6 %5.0525.11760.00-44.7 %0.0
เรือนจำพิเศษธนบุรี ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง170,942.705,651.0096.7 %5.02,397.46549.5777.1 %5.0
ทัณฑสถานหญิงกลาง108,144.9379,750.0026.3 %5.01,867.78628.3866.4 %5.0
เรือนจำกลางคลองเปรม126,080.11380,736.00-202.0 %0.02,242.09500.0477.7 %5.0
เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร130,226.9283,714.0035.7 %5.02,806.463,246.41-15.7 %0.0
เรือนจำพิเศษมีนบุรี87,588.7567,688.0022.7 %5.0971.55552.4843.1 %5.0
รวม 1,293,874 885,177 31.59 % 17,936 8,200 54.28 %