กรมราชทัณฑ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ค่ามาตรฐาน ค่าจริง
กรมราชทัณฑ์ 0.00.00.00.0
ทสญ.ธนบุรี 0.00.00.00.0
เรือนจำพิเศษมีนบุรี0.00.00.00.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง0.00.00.00.0
ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ 0.00.00.00.0
เรือนจำพิเศษธนบุรี 0.00.00.00.0
เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร0.00.00.00.0
ทัณฑสถานหญิงกลาง0.00.00.00.0
เรือนจำกลางคลองเปรม0.00.00.00.0
รวม 0.0 0.0 0.0 0.0