กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน23,457.28,000.065.9 %5,282.80.00.0 %
สพ.กรุงเทพ ฯ93,505.432,003.065.8 %1,482.8876.140.9 %
รวม 116,963 40,003 66 % 1,483 876 0 %