กรมบังคับคดี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมบังคับคดี 688,485.31286,000.0058.5 %5.041,286.324,504.4189.1 %5.0
รวม 688,485 286,000 58.46 % 41,286 4,504 89.09 %