กรมคุมประพฤติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมคุมประพฤติ 859,816.0631,484.0096.3 %5.06,927.38864.4387.5 %5.0
รวม 0 0 0.00 % 0 0 0.00 %