กรมคุมประพฤติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมคุมประพฤติ 844,836.7544,484.0094.7 %5.06,927.38864.4387.5 %5.0
รวม 844,837 44,484 94.73 % 6,927 864 87.52 %