กรมหม่อนไหม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมหม่อนไหม101,363.2426,079.0074.3 %5.05,163.94476.3690.8 %5.0
รวม 101,363 26,079 74.27 % 5,164 476 90.78 %