กรมการพัฒนาชุมชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
กรมการพัฒนาชุมชน 210,948.7129,775.338.5 %7,011.83,771.346.2 %
รวม 210,949 129,775 38 % 7,012 3,771 46 %