กรมการปกครอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการปกครอง 481,160.94497,600.00-3.4 %0.012,333.397,425.0039.8 %5.0
รวม 481,161 497,600 -3.42 % 12,333 7,425 39.80 %