กรมการปกครอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการปกครอง 450,834.41497,600.00-10.4 %0.010,832.597,425.0031.5 %5.0
รวม 417,032 497,600 -19.32 % 10,833 7,425 31.46 %