กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ195,304.56177,246.229.2 %4.56,549.061,313.7479.9 %5.0
รวม 195,305 177,246 9.25 % 6,549 1,314 79.94 %