กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า198,339.56222,847.38-12.4 %0.06,749.161,752.5274.0 %5.0
รวม 198,340 222,847 -12.36 % 6,749 1,753 74.03 %