กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 0.089,954.30.0 %0.0618.30.0 %
รวม 0 0 0 % 0 0 0 %