กรมการค้าภายใน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ค่ามาตรฐาน ค่าจริง
กรมการค้าภายใน150,582.70.07,008.74,145.5
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดปทุมธานี0.00.00.00.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-4 อุบลราชธานี0.00.00.00.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดกำแพงเพชร0.00.00.00.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดพะเยา0.00.00.00.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-1 สุพรรณบุรี0.00.00.00.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดชุมพร0.00.00.00.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดชัยภูมิ0.00.00.00.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดศรีสะเกษ0.00.00.00.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสุพรรณบุรี0.00.00.00.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดชลบุรี0.00.00.00.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสมุทรปราการ0.00.00.00.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดอุทัยธานี0.00.00.00.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดตาก0.00.00.00.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดบุรีรัมย์0.00.00.00.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดพิษณุโลก0.00.00.00.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดนราธิวาส0.00.00.00.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสตูล0.00.00.00.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-3 นครปฐม0.00.00.00.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสระแก้ว0.00.00.00.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดยะลา0.00.00.00.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-4 พิษณุโลก0.00.00.00.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดยโสธร0.00.00.00.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดหนองคาย0.00.00.00.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดนครนายก0.00.00.00.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดพัทลุง0.00.00.00.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-5 สุรินทร์0.00.00.00.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดกาฬสินธุ์0.00.00.00.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดบึงกาฬ0.00.00.00.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี0.00.00.00.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-2 ราชบุรี0.00.00.00.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน0.00.00.00.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสระบุรี0.00.00.00.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดราชบุรี0.00.00.00.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดอุดรธานี0.00.00.00.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงราย0.00.00.00.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-2 ชุมพร0.00.00.00.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดนครพนม0.00.00.00.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-2 จันทบุรี0.00.00.00.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสุโขทัย0.00.00.00.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดระนอง0.00.00.00.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสมุทรสงคราม0.00.00.00.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดอ่างทอง0.00.00.00.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดมหาสารคาม0.00.00.00.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดชัยนาท0.00.00.00.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา0.00.00.00.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดจันทบุรี0.00.00.00.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดอุตรดิตถ์0.00.00.00.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดนครสวรรค์0.00.00.00.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเพชรบูรณ์0.00.00.00.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-6 นครราชสีมา0.00.00.00.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดปัตตานี0.00.00.00.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสงขลา0.00.00.00.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี)0.00.00.00.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-4 สงขลา0.00.00.00.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสมุทรสาคร0.00.00.00.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดร้อยเอ็ด0.00.00.00.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดหนองบัวลำภู0.00.00.00.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดนครปฐม0.00.00.00.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเพชรบุรี0.00.00.00.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดภูเก็ต0.00.00.00.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-2 อุดรธานี0.00.00.00.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดขอนแก่น0.00.00.00.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดพิจิตร0.00.00.00.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-3 ปราจีนบุรี0.00.00.00.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดตรัง0.00.00.00.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-7 ร้อยเอ็ด0.00.00.00.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดลำปาง0.00.00.00.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสกลนคร0.00.00.00.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่)0.00.00.00.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดลพบุรี0.00.00.00.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดอุบลราชธานี0.00.00.00.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์0.00.00.00.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่0.00.00.00.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-2 ลำปาง0.00.00.00.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดนครราชสีมา0.00.00.00.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-6 กระบี่0.00.00.00.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช0.00.00.00.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดลำพูน0.00.00.00.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดยะลา0.00.00.00.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-8 เลย0.00.00.00.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสุรินทร์0.00.00.00.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดกระบี่0.00.00.00.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดมุกดาหาร0.00.00.00.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดตราด0.00.00.00.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดปราจีนบุรี0.00.00.00.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดกาญจนบุรี0.00.00.00.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดน่าน0.00.00.00.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดแพร่0.00.00.00.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-4 สระบุรี0.00.00.00.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-3 สกลนคร0.00.00.00.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดพังงา0.00.00.00.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี )0.00.00.00.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเลย0.00.00.00.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสิงห์บุรี0.00.00.00.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดอำนาจเจริญ0.00.00.00.0
สำนักงานการค้าภายในฉะเชิงเทรา0.00.00.00.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดระยอง0.00.00.00.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดนนทบุรี0.00.00.00.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1 - 6 กำแพงเพชร2,165.3703.0966.6633.3
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-5 นครสวรรค์2,490.6509.0680.5873.1
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-3 แพร่0.0776.00.0773.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น)8,341.66,480.0803.72,062.7
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-3 ภูเก็ต2,484.0529.0414.9157.7
รวม 0.0 0.0 0.0 0.0