กรมการค้าภายใน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการค้าภายใน154,680.95148,159.024.2 %2.07,008.684,145.5440.9 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี)ไม่ครบ7,560.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,206.29ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น)8,068.646,480.0019.7 %5.0803.712,062.73-156.7 %0.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี )3,095.873,149.07-1.7 %0.01,006.362,280.22-126.6 %0.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่)ไม่ครบ6,098.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ585.20ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-1 สุพรรณบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-2 ราชบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-3 นครปฐมไม่ครบ839.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,092.29ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-4 สระบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1 - 6 กำแพงเพชร2,373.19703.0070.4 %5.0947.58633.2633.2 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-2 ลำปาง2,351.56662.0071.8 %5.0710.79449.3536.8 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-5 นครสวรรค์2,473.01509.0079.4 %5.0680.54873.06-28.3 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-2 อุดรธานี2,445.53752.0069.3 %5.0732.66981.59-34.0 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-3 สกลนคร2,561.78703.0072.6 %5.0719.44891.90-24.0 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-4 อุบลราชธานีไม่ครบ512.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ343.90ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-5 สุรินทร์2,514.97658.0073.8 %5.0823.971,951.12-136.8 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-6 นครราชสีมา3,310.07184.0094.4 %5.0257.981,963.08-660.9 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-7 ร้อยเอ็ด2,465.48413.0083.2 %5.0587.111,579.06-169.0 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-8 เลย2,237.59205.0090.8 %5.0638.45521.4018.3 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-2 ชุมพรไม่ครบ334.80ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ670.70ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-3 ภูเก็ต2,499.83529.0078.8 %5.0395.84157.7060.2 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-4 สงขลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-6 กระบี่ไม่ครบ796.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ606.10ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-2 จันทบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-3 ปราจีนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-3 แพร่2,329.31776.0066.7 %5.0145.97734.35-403.1 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-4 พิษณุโลก2,753.681,992.3627.6 %5.0745.821,073.10-43.9 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดยะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
รวม 196,161 165,874 0.00 % 16,205 20,297 0.00 %