กรมการค้าต่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการค้าต่างประเทศ206,348.69164,353.8820.4 %5.06,705.391,732.2874.2 %5.0
รวม 206,349 164,354 20.35 % 6,705 1,732 74.17 %