กรมการค้าต่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
กรมการค้าต่างประเทศ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานการค้าต่างประเทศ เขต 1 (เชียงใหม่)0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานการค้าต่างประเทศ เขต 2 (หาดใหญ่)0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานการค้าต่างประเทศ เขต 3 (ชลบุรี)0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานการค้าต่างประเทศ เขต 4 (สระแก้ว)0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานการค้าต่างประเทศ เขต 5 (หนองคาย)0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานการค้าต่างประเทศ เขต 6 (เชียงราย)0.00.00.0 %0.00.00.0 %
รวม 0 0 0 % 0 0 0 %