สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน96,608.0356,526.0041.5 %5.05,517.26911.6483.5 %5.0
รวม 96,608 56,526 41.49 % 5,517 912 83.48 %