กรมธุรกิจพลังงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
กรมธุรกิจพลังงาน99,250.224,037.075.8 %5,551.61,755.468.4 %
รวม 99,250 24,037 76 % 5,552 1,755 68 %