กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ90,409.127,529.069.6 %5,282.8546.789.7 %
รวม 90,409 27,529 70 % 5,283 547 90 %