กรมอุตุนิยมวิทยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
กรมอุตุนิยมวิทยา 0.00.00.0 %0.00.00.0 %
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกสระแก้ว สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี(สอต.เกาะสีชัง)0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาฉะเชิงเทรา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาพลิ้ว0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาตราด0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์ (สกษ.ตากฟ้า)0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี (สกษ.อู่ทอง)0.00.00.0 %0.00.00.0 %
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกบัวชุม1,112.8875.021.4 %63.691.3-43.5 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยนาท2,756.56,102.1-121.4 %52.97,236.2-13,584.2 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี1,608.2665.058.6 %55.871.7-28.6 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี1,755.4465.073.5 %51.519.063.1 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว (สอต.อรัญประเทศ)1,621.6849.047.6 %69.30.00.0 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (พัทยา)1,181.4756.036.0 %21.81.095.4 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาระยอง2,493.25,190.0-108.2 %54.836.733.0 %
สถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม1,613.10.00.0 %50.145.98.3 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาปทุมธานี1,499.0265.282.3 %703.072.089.8 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาพระนครศรีอยุธยา1,630.81,259.022.8 %53.860.6-12.6 %
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี1,647.70.00.0 %82.912.884.5 %
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี (สอต.ทองผาภูมิ)1,654.6327.080.2 %93.919.679.1 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี (สอท.กบินทร์บุรี)1,625.1466.071.3 %43.354.5-26.0 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาห้วยโป่ง 1,642.5185.088.7 %46.155.4-20.1 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (แหลมฉบัง)0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
รวม 20,581 17,404 0 % 1,374 7,777 0 %