สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0.069,000.00.0 %0.01,548.00.0 %
รวม 0 0 0 % 0 0 0 %