สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม115,985.60.00.0 %6,208.31,978.068.1 %
รวม 0 0 0 % 6,208 1,978 68 %