กรมประชาสัมพันธ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
กรมประชาสัมพันธ์0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย284,016.90.00.0 %1,679.70.00.0 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักข่าว0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
รวม 0 0 0 % 0 0 0 %