กรมทางหลวงชนบท
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
กรมทางหลวงชนบท169,753.8249,000.0-46.7 %8,090.53,754.553.6 %
รวม 169,754 249,000 -47 % 8,091 3,755 54 %